Roald Amundsenstraat 48 - 7825 AT Emmen

Wet & Regelgeving

Werkzaamheden aan airco-, koel- en vries-installaties mogen vanwege europese wet- en regelgeving alleen door F-gassen erkende bedrijven worden uitgevoerd.
Daarnaast is het zo dat een installateur volgens de wetgever als samensteller van een installatie, een CE markering op het samenstel moet aanbrengen/verlenen. Dit staat omschreven in wet ,,richtlijn drukapparatuur 97/23/EG”

Voorbeeld:
Een binnen- en een buitendeel worden door het leidingwerk samen een installatie.
De installateur brengt dan naast de CE markering die de fabriek al op het binnen- en buitendeel heeft aangebracht zijn eigen CE markering aan (meestal op het buitendeel) zoals in de PED wetgeving is omschreven.

Vanaf categorie I installaties kan wordt volstaan met de naam van de installateur en het CE logo. Bij grotere installaties die onder categorie II, III of IIII vallen dient de installateur ook het toegewezen nummer van de keuringsinstantie te vermelden.

Voor u als eigenaar en/of gebruiker van een airco-, koel-, vries-installatie is het raadzaam om na te gaan door welke instantie uw installateur F-gassen en/of PED erkend is. Met name de PED wetgving kan verzekerings-technische gevolgen hebben als er onverhoopt iets mis mocht gaan.

Het kan ook mogelijk zijn dat uw huis-installateur een erkend bedrijf zoals Airco Service Noord heeft ingeschakeld om uw installatie aan wet en regelgeving te laten voldoen.

Certificaten F-gassen in het Centraal Register Techniek

Gecertificeerde bedrijven en personen zijn opgenomen in het f-gassenregister.
Dit register is per 1 november 2022 door de overheid opgenomen bij het Centraal Register Techniek. Zo zien we of iedereen de juiste certificering heeft.

Voorkom boetes, controleer hier of het bedrijf waar u zaken mee doet of wil gaan doen erkend is;

Of kijkt u op de website van de brancheorganisatie de NVKL;  https://www.nvkl.nl/